09-Milosrdni Isus

Svete sličice

Cijena:0.50Kn

6x15 cm, 300 gr papir, obostrano plastificiran.

Možemo dotisnuti sliku ILI tekst Najvišem vašoj potrebi.