12-Sveta Rita

Markeri za knjige

Cijena:5.50Kn

6x15 cm, 300 gr papir, obostrano plastificiran.

Možemo dotisnuti tekst prema vašoj potrebi.