Upisan bolestan, Josef Allinger

1,11 

Kategorija:
ili: što ipak čovjek može u to vrijeme činiti.

Josef Allinger

Ljudi u međusobnim susretima, nakon pozdrava odmah postavljaju i pitanje: »Kako zdravlje?« Najčešći odgovor; »Ah ne pitaj « ili »Ne mogu se baš pohvaliti«! ili:» Moje je dobro, ali žena!« ili »Nešto nije u redu s djetetom«!
Tko želi biti bolestan? »Nitko«! A narodna kaže: Dok je čovjek zdrav ima stotinu želja, a kada se razboli samo jednu, a to je da ozdravi. Da čovjek lakše podnese dane bolesti, želi pomoći ovih nekoliko razmišljanja, kako kaže Sv. Pavao: »Plačite sa zaplakanima, radujte se s radosnima!«

Primjena:
Čitajte dnevno dio po dio.
Počnite sa 7. stranom i završite sa zazivima na 22. strani.
Potražite u Bibliji naznačena mjesta.
Može Vam i netko drugi čitati. »Terapija« može biti prikladna prema Vašem nahođenju, a što Vam se posebno sviđa, ponovite ili na svoj način produžite.

(vlč. Đuro Ćuraj u Predgovoru)

Format: 10×15,5
Uvez: Meki, klamano
Broj stranica: 24
Jezik: Hrvatski