Želim poći u Jeruzalem, Michi Costa

40 kn

Giacomova Prva pričest

Michi Costa

Giacomo se nalazi u Južnoafričkoj Republici. U Italiji njegovi vršnjaci s vjeronauka se pripremaju za Prvu pričest. A on? Zar će morati čekati do sljedeće godine?
Njegovi roditelji i prezbiter našli su način kako pripremiti Giacoma za Prvu pričest. To će biti put u etapama prema Euharistiji sve do Uskrsa. Taj put je zainteresirao i stariju braću, a u isto vrijeme roditelji će prenositi vjeru djeci.
Od početka je bilo jasno nema Euharistije bez Pashe. A Pasha, kako kažu Pisma, slavi se u Jeruzalemu. Stoga, krenimo prema Jeruzalemu! Krenimo u susret pashalnom misteriju Isusa Krista. Ući u ovaj misterij znači ući u vjeru; vjeru Abrahamovu, vjeru Izakovu i Jakovljevu, vjeru Izraelovu i vjeru Isusovu.
To je pet etapa puta: Abraham, Izak, Jakov, Pasha izraelskog naroda i Pasha Isusa Krista. Svaka etapa predstavlja biblijski lik obogaćen pripovijedanjem midraša i dječjim crtežima.
Druga djeca mogu koristiti ovu knjigu i sa svojim roditeljima prijeći put prema Jeruzalemu i nacrtati mnoge lijepe crteže.

Format: 14,5×21 cm
Uvez: Meki, ljepljeni
Broj stranica: 96
Jezik: Hrvatski